تبلیغات
ســــاحل ِ بی مَـن - کجای قصـه مان سکوت کرده ایـی


تــمام هوا را بو مـی کشم

چشم مـیدوزم


زل مـی زنم...


انگشتم را بر لبان زمیـن می گذارم:


" هــــیس...


!مـی خواهم رد نفس هایش بـه گوش برسد...!"


امــــــــــا...!


گوشم درد مـیگیرد از ایـن همـه بـی صدایـی

دل تنگـی هایم را مچالـه مـی کنم و


پرت مـی کنم سمت اسمان!


دلواپس تو مـی شوم کـه کجای قصـه مان سکوت کرده ایـی


کـــه تو را نمی شنوم
طبقه بندی: احساســــ من،  دلــتنگی..!!، 
برچسب ها: نفس،

ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
 
 
 

 
هاست ویندوز
افزایش آمار بازدید