تبلیغات
ســــاحل ِ بی مَـن - دِلـ♡َــم بــَ ـراےِ تــ♥ــو تَنگــــ اَستـــــ

_*پــ ـاییــز ـرـو بـہ پایــاטּ اَســ ـت/


_*وَ مـــ َـטּ . . .


_*بــَرـاےِ لــ ـحظـــہ اے . . .


_*ـہَمقــ ـَدَم شــُدَטּ با تــ♥ــو دِلــ♡َــم تَنگــــ اَستـــ ـ ـ ـ


_* ـہَمقــ ـَدَم شــُدَטּ با تــ♥ــو دَر یـِکـــ عَصـرِ بــ ـارانے !


_*ـہَـم کـَلـ ـام شـ ـُدَטּ با تــ♥ــو بَر ـرـوےِ نیمکَتـــ ـہـاےِ پارکــــ ـ ـ ـ


_* مـــ َـטּ دِلـ♡َــم بــَ ـراےِ صـِداےِ خـِش خـِش بَرگــــ ـہا تَنگــــ اَستـــــ


_* مـــ َـטּ دِلـ♡َــم بــَ ـراےِ تــ♥ــو تَنگــــ اَستـــــ ـ ـ ـ /.

طبقه بندی: منـــ و تـــو،  بی اِنتـــها، 

ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
 
 
 

 
هاست ویندوز
افزایش آمار بازدید