تبلیغات
ســــاحل ِ بی مَـن - رنجشی نیست...


آدَم هـا هَمیـטּ اَند

خوبَـنــد وَلے فَراموشکــــآر

مے آیَند

مےمـانَند

مےرَونـــــ ـ ـ ـــد

مِثل مُسافراטּ کـاروآטּ سَرآ

مِثل اِزدحـام ِ بے اِنتهـای ِ یکـ خیابـآטּ

...

کَسے بَرای ِ بودَטּنیـامَده ، نمے آیَد

طبقه بندی: بی اِنتـــها،  متن زیبا، 

ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
 
 
 

 
هاست ویندوز
افزایش آمار بازدید