تبلیغات
ســــاحل ِ بی مَـن - اخرین شعر ازغم من


اخرین شعر سرودم از لبان بسته ام....
با چشمان خسته وگریان...
دستان سست و لرزان برای اخرین شعر.....
شعرهایم از بند بند وجودم میگویند....
انگاریست جانم ذره ذره از بدنم خارج میشودبا نوشته هایم......
اریست ای اخرین نغمه سروده من از غم.......


پایانیست برای غم کوچکم
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
 
 
 

 
هاست ویندوز
افزایش آمار بازدید