تبلیغات
ســــاحل ِ بی مَـن - مردابجای اینكه از فرسنك ها فاصله كارهای هرزه كونه ام را به تماشا ایستاده ای و نیشخند اتهام را به سمتم نشانه رفته ای! بیا! فقط لحظه ای را كنار حرف دلم بنشین!

اكر سنگینی این بغض های نانجیب كمرت را خم نكرد! اگر سردی این سكوت ، عقلت را لمــس نكرد! اكر چشمانتــ از بوی تند دلتنگی ها خیس نشد!
بأشد حرفی نیست ! میتوانی تفنك قضاوتــ را به سویم نشانه بروی!
فرو رفتن میان مرداب كثافت لذتی برایم ندارد بفهــم!
طبقه بندی: دلــتنگی..!!،  غم نامه ا..!!، 

ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
 
 
 

 
هاست ویندوز
افزایش آمار بازدید