تبلیغات
ســــاحل ِ بی مَـن - دلمــ پــُر استــ !

چَــند وَقــتیســتــ چــَـشمــ هــایمـــ

شبـــانــه بــه مـِـهمـــانــــی ِ بــارانــ مـــی رَوند!


چــَـتری از نــــوازشــ بــَرایمـــ بگـــسترانــ!


مــَــن از این بـــارانــ هــای گـــاه و بــی گــ ـاه...


بیــــزارمـــــــ!!!


بیخــودی قــابــ ِ دلمـــ را اسیرَتــ کـــردم!تـو حتـی یادتــ همــ

 لیاقت فکر کــردن ندارد ... چه رســد به خـــودتــ!


دلمــ پــُر استــ !  خیلــی پـــُر !


و چقـــدر این روز هـــا زیــاد میخواهَـــمَــتــ!!!!
طبقه بندی: حرفــــ دل،  متن زیبا، 

ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
 
 
 

 
هاست ویندوز
افزایش آمار بازدید