تبلیغات
ســــاحل ِ بی مَـن - بعــد از تــو ، او مــی آیــد

مُشکـِـل از مَـنــ نیســتــ

مُشکـِـل از قــواعـد دَستــوری اســتــ


همیشــه بعــد از تــو ، او مــی آیــد وســط ...
طبقه بندی: منـــ و تـــو، 

ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
 
 
 

 
هاست ویندوز
افزایش آمار بازدید