تبلیغات
ســــاحل ِ بی مَـن - درد


آخر هم نفهمیدم دَردم را چگونه بگویم!
درد کشــیدم...؟
درد گرفــت...؟
درد آمــد...؟
چرا هیچوقت برای درد فعل "رفتن" صَرف نِمیشود؟
طبقه بندی: دلــتنگی..!!، 

ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
 
 
 

 
هاست ویندوز
افزایش آمار بازدید