تبلیغات
ســــاحل ِ بی مَـن - شیشــه ی تب دار


روی آنــ شیشــه ی تب دار تو را هــا کردم

اســم زیبــ ـای تــو را با نَفَسَـ ـم جــا کردم
شیشــه بَد جـور دِلَــشــ اَبری و بارانی شد
شیشــه را یکــ شبه تــبدیل به دَریــا کردم
با سر انگشتــ کشیدم به دلشــ عکســ زیبای تو را . . .
عــکســ زیبــای تــو را ســیر تمــاشا کردم
طبقه بندی: منـــ و تـــو،  احساســــ من، 

ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
 
 
 

 
هاست ویندوز
افزایش آمار بازدید